top of page

Babaların Çocukların Gelişimleri Üzerindeki Etkisi
Anne- çocuk ilişkisinden farklı bir pencere açarak bugün sizinle baba-çocuk ilişkisini konuşmak istiyorum. Doğduğumuz anda bize bakan bir diğer çift göz, babamızdı. İlk 3 yaş çok hızlı geliştiğimiz bir dönem. 0-3 yaşları arasında, babaların çocuk bakımına katılması ve çocukla yakın ilişki kurması çocuk gelişimi açısından çok önemlidir.

Çocuklara karşı sevgi, yakınlık ve sıcaklık göstermek, yani onlarla fiziksel yakınlık kurarak öpmek, sarılmak, kucaklamak ve onlara sevildiklerini söylemek, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onlarla konuşmak, onları dinlemek anlamına gelir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ebeveynleri ile daha fazla konuşan ve sohbet eden çocuklar, daha iyi dil ve kelime bilgisine sahiptirler (Farah ve ark., 2008; O’Connor ve McCartney, 2007; NICHD, 2000). Babaların, küçük yaştan itibaren çocuklarının bakımı konusunda sorumluluk üstlenmesi, baba-çocuk arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirerek onların bütünsel gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Bulgular bize 0-3 yaş çocuklarının babalarının fiziksel bakım uygulamakta yeterli sorumluluk üstlenmediklerini göstermiştir. Bu bilgilerden sonuçta; babaların televizyon, sosyal medya gibi birçok platformda bilgilendirilmeli ve çocuklarının öz bakımlarını yakından takip etmelilerdir.

Bahsetmek istediğim bir diğer konu da: Babalık İzni. Babalık izninin bilinmemesi ve kullanılmayışının en büyük sebebi işyerlerinin bu izni vermemesidir. Yasal olarak Devlet Memurları Kanunu’na göre baba olan kamu çalışanının babalık izin hakkı 10 gün iken, İşçi Kanunu’na tabi olarak çalışan erkek babanın izin hakkı 5 gündür. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4/B’li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir.

Finlandiya’nın babalar için izin süresi 6 ay, Norveç’in babalık izni 4 hafta ve İsveç’in her iki ebeveyn için de izin sınırı 2 aydır. Diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde ise, (Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık) 2-11 günlük babalık izni bulunmaktadır.

Babaların doğum sonrası yasal hakları olan babalık iznini kullanması, hem ev içi işlerin paylaşımını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan kalıplaşmış davranış ve düşünceleri değiştirmek, hem yeni doğum yapan anneye sosyal-duygusal destek vermek, hem de çocukları ile erken dönemlerde olumlu bağ ve ilişki kurmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir (ILO, 2014). Babalık izni kullanan babaların çocuk bakımı konusunda daha ilgili oldukları ve sorumluluk aldıkları ve bu babaların çocuklarının, uygulanan bilişsel ve zeka testlerinde daha başarılı oldukları bulunmuştur (Huerta ve ark., 2013)


Kaynakça

Farah, M. J., Betancourt, L., Shera, D. M., Savage, J. H., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., ve Hurt, H. (2008). Environmental stimulation, parental nurturance and cognitive development in humans. Developmental Science,11(5), 793-801.

Huerta, M. D. C., Adema, W., Baxter, J., Han, W. J., Lausten, M., Lee, R. ve Waldfogel, J. (2013). Fathers’ leave, fathers’ involvement and child development: Are they related? OECD Social, Employmentand Migration Working Papers, No. 140, OECD Publishing, Paris.

ILO (2014). Global Employment Trends 2014. Geneva: ILO.

NICHD Early Child Care Research Network. (2004). Fathers’ and mothers’ parenting behavior and beliefs as predictors of children’s social adjustment in the transition to school. Journal of Family Psychology, 18, 628–638.

O’Connor, E. ve McCartney, K. (2007). Attachment and cognitive skills: An investigation of mediating mechanisms. Journal of Applied Developmental Psychology,28(5), 458-476.


197 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page